TA PREKIDA POST

 

Jesti ili piti neto korisno to jeste, unijeti kroz usta u stomak neto hranljivo, ljekovito, narkotino (to uspavljuje) ili neto to opija, imati ili biti prisiljeni da imamo seksualni odnos u mjesecu ramazanu - kada znamo da postimo, i kada smo, prije svanua prethodnog fedra zanijjetili da postimo za sobom povlai i kaza (kasnije napostiti dan za dan) i keffaret [keffaret, ili kazna za (prekinut) post, je osloboditi roba.  Onaj ko ne moe osloboditi roba mora da bez prestanka postiti ezdeset dana.  Nakon ezdeset dana on onda mora da naposti - na kaza, svki dan koji nije postio].  Prema ovoj definiciji puenje prekida post i za sobom povlai oboje, i kaza i keffaret, zato to vrste i tene estice dima idu zajedno sa pljuvakom u stomak.  Ako, nakon putanje krvi kupicama (medicinsko davanje krvi), i ogovaranja, za koje se sigurno znamo da ne kvare post, svjesno jedemo - mislei da nam je post pokvaren, na post e biti pokvaren i povlaie za sobom i kaza i kefaret.  Ako neko ko je nakon zore u Ramazanu zanijjetio da posti uini prije dahve neto - to e prekinuti njegov post, po dvojici imama su i kaza i keffaret potrebni.  Po Imam-i azamu je samo kaza potreban.  Ako neko jede i pije nakon dahve keffaret nije potreban prema sve tri imama.  Kazna keffareta je potrebna za oskvrnue asti i dostojanstva mubarek Ramazana.  Keffaret je kazna za svjesno prekidanje posta u Ramazanu koji je sahih prema sve etiri mezheba.  Prema tome, ako hanefija namjerno prekine post za koji je zanijjetio poslije fedra (zore), ili ako ga je zanijjetio prije fedra ali je prisiljen da ga prekine, ili ga mora prekinuti radi nekog uzura (eriatski opravdanog razloga), on ne mora da ini keffaret s obzirom da je u afii mezhebu art (uslov) prije zore (fedra) zanijjetiti.  Kada prekinemo kaza, zavjetni ili nafilu post neemo initi keffaret.  Ako neko, ko je uinio neto - to za sobom povlai kaza u u jednom danu Ramazana, uradi opet, to isto, namjerno, drugi dan, on e morati uiniti keffaret.

Ako se grekom omrsimo, na primjer, ako nam - kada uzimamo abdest malo vode promakne niz grlo;  ili ako smo prisiljeni da se omrsimo;  ako se klistiramo;  ako umrknemo lijek koji je tean;  ako promiriemo kolonsku vodu (losion);  ako udahnemo dim [dim cigare koju neko pui];  ili udahnemo dim alojevog drveta nadimljenog ilibarom;  ili ako stavimo kapi u uho;  ili ako kroz kou proe lijek kojim smo namazali ir [ili ako pricom ubrizgamo lijek];  ako progutamo neto to nije ljekovito ni hranljivo, kao na primjer, komadi papira, kameni ili metal;  ako namjerno povratimo punim ustima;  ako neko - iji zub krvari, proguta samo krv ili krv koja je pola i pola pomijeanu sa pljuvakom;  ako jedemo neznajui da je nastala zora ili se iftarimo mislei da je sunce zalo;  ako, nakon to smo se grekom omrsili nastavimo s jelom mislei da smo se omrsili;  ako stavimo vode u usta;  ili ako u snu imamo seksualni odnos;  ako postimo bez nijjeta ili ne zanijjetimo prije zore u Ramazanu pa onda prestanemo postiti nakon vremena dahve iako smo zanijjetili poslije zore;  post je, u svim ovim sluajevima prekinut i u svim ovim sluajevima je neophodno, poslije Bajrama, samo dan za dan napostiti na kaza.  Ali, keffaret nije potreban ni u jednom od ovih sluajeva.  Ako nam kia ili snijeg upadnu u grlo i post i namaz su preknuti.  Neophodno je napostiti na kaza (dan kada nam se je to desilo).  Ako postanemo dunub (to jeste ako smo ejakulirali ili imali poluciju) dok nekoga grlimo i ljubimo post je pokvaren i mora ga se napostiti na kaza.  Meutim, ako ne postanemo dunub, nee nam pokvariti post.  Autori knjiga Hindijje i Bahr i Durr-ul-muhtar - rahmetullahi teala alejhim edmain - piu da je samo neophodno na kaza napostiti ako postanemo dunub onanisanjem (masturbiranjem).  Ako progutamo neto to nam je ostalo od prethodne noi iza zuba, to e nam prekinuti (pokvariti) post.  Ako je progutani komad vee od zrna leblebije (nohuta, nauta, sastrice, slanutka) i taj dan trebamo napostiti na kaza.  Meutim, ako je progutani komadi manji od zrna leblebije, on nam nee pokvariti post.  Ako neko zaboravi da posti, pa onda neto pojede;  pojede ili popije neto - nakon to se sjetio da posti - iako zna da jelo u zaboravu nee pokvariti post, njegov post e biti pokvaren i bie neophodno oboje, i kaza i keffaret.

U knjizi Multeka i u svim drugim knjigama pie da, Ako lijek koji smo stavili na glavu ili na tijelo da izlijeimo ir proe u mozak ili u sistem za varenje, post takve osobe je pokvaren i samo ga treba na kaza napostiti.  U objanjenju knjige Multeka pie, Imam-i azam je rekao da kvari post ako hrana proe kroz ir.  Meutim dva imama su rekla da prolazak hrane kroz ir ne kvari post zato to se post kvari samo onda kada se hrana unese u tijelo kroz prirodne tjelesne otvore.  Tahtavi ovo lijepo objanjava u komentaru na knjigu Merakil-felah i kae, Ako se zna da je teni ili vrsti lijek, koji je stavljen na na ir - na glavu ili na tijelo, proao u mozak ili u sistem za varenje, post je pokvaren.  Ako se ne zna za sigurno je li proao i ako je lijek u tenom stanju on kvari post po Imam-i azamu.  Meutim, druga dva imama su rekla da ne kvari, ako se za sigurno ne zna da je lijek proao.  Sve tri imama su rekla da lijek ne kvari post, koji je u vrstom stanju, a za koji se ne zna zasigurno da li prolazi.  Prema tome, razumije se da su sva tri imama kazala da kvari post, kada se zasigurno zna, da je lijek proao bez obzira u kakvom je stanju (tenom ili vrstom).  Prevedeno sa engleskog jezika iz knjige Seadet-i Ebedijje, peti fascikl