SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Prva vehabijska misija

37 - Abdulaziz bin Muhammed, koji je nemilosrdno klao muslimane je 1210./1795. godine je -- da bi raširio vehabizam -- poslao trojicu vehabija u Mekku. Alimi ehli sunneta su im odgovorili sa ajeti kerimima i hadisi šerifima. Trojica vehabije im nisu bili u stanju odgovoriti. Oni nisu mogli naći nikakav drugi izlaz osim da priznaju istinu. Oni su napisali i potpisali dugu deklaraciju koja kaže da je ehli sunnet na pravom putu i da su oni na krivom i na otpadničkom putu. Ali, Abdulaziz nije htio ni da čuje savjet vjerskih autoriteta zato što je on žudio za političkim ambicijama i uvrtio sebi u glavu da poveća zadovoljstvo njegovih poglavica. On je svakodnevno povećavao njegova mučenja i torture nad muslimanima pod plaštom nekakve vjere.

Trojica vehabija su napisali dvadeset tačaka sa ciljem da ubijede mekkanske muslimane. Ovih dvadeset tačaka su gore (u prethodnom članku) sažete u tri osnovne grupe. Ibn Abdulvehhab je rekao da je ibadet sastavni dio vjerovanja (tj. imana) u imam-i-Ahmed-bin-Hanbelovom rahmetullahi alejh mezhebu. Međutim, svi imam-i-Ahmedovi idžtihadi su bili zabilježeni u knjigama, i mekkanska ulema ih je znala u detalje. Oni su to lako opovrgli i uvjerili trojicu vehabija da je ova Muhammed-bin-Abdulvehhabova tvrdnja laž.

Trojica vehabija su bili potpuno uvjereni da su oni u pravu u njihovom drugom vjerovanju. Oni su rekli, “Mekkanski muslimani posjećuju grobove Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem i Abdullah-ibni-Abbasa i Mahdžuba i govore ‘ja Resulullah!’, ‘ja Mahdžub!’, ‘ja Abbas!’. [Mahdžubovo ime je sejjid Abdurrahman rahmetullahi alejh. On je bio najučeniji alim njegovog vremena. On je preselio na ahiret 1204./1790. godine. Njegov grob je u groblju Mu’alla.] Međutim, prema idžtihadu našeg imama, Muhammed-bin-Abdulvehhaba, oni koji kažu ‘la ilahe illallah Muhammedun Resulullah’ -- a čine dovu nekom drugom osim Allaha dželle-šanuhu -- postaju kafiri. Halal ih je ubiti i oteti im njihovu imovinu.” Alimi ehli sunneta su im ovako odgovorili, “Posjećivanje Allahovih dželle-šanuhu predragih robova i činjenje tevessula sa njima, ili traženje od njih da nam učine dovu, nije njihovo obožavanje. To nije činjenje ibadeta njima. Njih posjećujemo sa namjerom da ih uzmemo kao vesile (posrednike), to jest da se uhvatimo za njih zato što su oni Allahova dželle-šanuhu sredstva (sebebi) i posrednici (vasite).” Oni su dokazali sa dokumentima da je to dozvoljeno, pa čak i neophodno, da se čvrsto držimo za sredstva (sebebe).

Ima puno dokaza koji pokazuju da je dozvoljeno posjećivati grobove Evlija i uzimati ih kao vesile, ili, moliti ih da oni budu vesile kada se nešto traži od Allaha dželle-šanuhu. Značenje 38. ajeta sure Maide glasi, “O vjernici (mu’mini)! Bojte se Allaha dželle-šanuhu i tražite vesile da Mu se približite!” Vesile je, kako to svi tefsiri pišu, bilo ko ili bilo šta što Allah dželle-šanuhu voli i odobrava. Značenje 79. ajeti kerima sure Nisa kaže, “Ko god je pokoran (ita’at) Resulu pokoran je i Allahu.” Iz ovog razloga je većina alima ehli sunneta rekli da se riječ “vesile”, u prvom ajeti kerimu, odnosi na Resulullaha (tj. da je Resulullah vesile). Dakle, uzimati Pejgambere kao vesile, i njihove nasljednike Evlije, i salih muslimane, i nastojati se približiti sa njihovom pomoći Allahu dželle-šanuhu, je dozvoljeno. Kad bi oslovljavanje i molenje Poslanika bilo kufr i širk onda bi svi oni koji klanjaju namaz bili kafiri. Prema prethodno navedenoj Muhammed-bin-Sulejmanovoj rahmetullahi alejh fetvi bi i vehabije bile kafiri zato što svaki musliman, kada u svakom namazu kaže “esselamu alejke ejjuhen-Nebijju ve rahmetullah”, naziva Resulullahu selam i čini dovu tom uzvišenom Pejgamberu.

Od posjećivanja grobova i činjenja dove Allahu dželle-šanuhu sa uzimanjem Evlija kao posrednika (vesile) ima koristi. Jer, hadisi šerif koji prenosi Ibni Asakir, i koji se navodi u knjizi Kunuz-ud-dekaik, kaže, “Mu’min je ogledalo njegovog brata mu’mina.” Hadisi šerif koji prenosi Dare Kutni kaže, “Mu’min je ogledalo [drugog] mu’mina.” Iz ovih hadisi šerifa se razumije da su duše, jedna drugoj, kao ogledala. One se ogledaju (vide) jedna u drugoj. Fejz teče (dolazi) iz duše Velijullaha (Evlije) u kalb onoga ko misli o njemu, i onoga ko ga uzima kao vesile dok posjećuje grob tog Velijullaha. Slabija od dvije duše postaje snažnija. Ovo je slično dvjema posudama sa tekučinama koje su povezane sa crijevom. Duša sa većim stepenom ili nivoom gubi. Ako je duša onog u grobu na manjem stepenu posjetiočeva duša se osjeća tužno, nelagodno. Ovo je bio razlog zašto je u početku islama bilo zabranjeno posjećivati grobove. Jer oni, koji su bili u grobovima, su bili iz vremena džahilijjeta. Kasnije, kada je bilo mrtvih mu’mina, je postalo dozvoljeno posjećivati grob. Čovjek će misliti o Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ili Velijullahu kada posjećuje njegov grob. Hadisi šerif kaže, “Allah dželle-šanuhu ukazuje milost (merhamet) kada se razmišlja o dobrima (salih robovima).” Iz ovog hadisi šerifa se, takođe, razumije i to da Allah dželle-šanuhu prosipa Svoju milost (merhamet) na onoga ko posjećuje mezar (tj. grob). On prima dove onih Njegovih robova koje je On obasuo Svojom milošću. Jasno je da su riječi, “Grob se ne treba posjećivati. Evlija se ne mogu uzeti kao vesile,” neosnovano razilaženje u mišljenju. Hadisi šerif, “Ako me poslije moje smrti jedan musliman, koji obavi hadž, posjeti, on će se smatrati kao da me je posjetio dok sam bio živ.”, pobija ovo vjerovanje u korijenu. On pokazuje da je potrebno posjećivati grobove. Ovaj hadisi šerif se navodi u knjizi Kunuz-ud-dekaik zajedno sa njegovim svim dokumentima.

Vehabije iznose hadisi šerif, “Neka je prokletstvo na žene koje posjećuju grobove i one koji prave mesdžide na grobovima i one koji pale svijeće na grobovima,” kao izgovor za rušenje turbeta. Oni kažu da u Poslanikovo vrijeme nije bilo ovakvih stvari, i citiraju hadisi šerif, “Stvari koje nisu postojale u naše vrijeme, stvari koje su kasnije uvedene, ne potiču od nas.” Vehabijski predstavnici su se složili sa alimima ehli sunneta zato što je odgovor na njihovu drugu tvrdnju takođe pobio i ove njihove izjave.

SAVJET MUSLIMANU

 

Back | Index | Next