SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Dobivanje bereketa od nekog drugog osim Pejgambera

6 - On (vehhabija) kaže na 142. stranici: “Ashabi i njihovi nasljednici nisu dobijali bereket (berićet) ni od kog drugog osim od Pejgambera. Niko ne može biti ortak s Pejgamberom ni u jednoj stvari koje su specifične za njega.

Evo još jedne laži autora ove knjige. Hazreti Omer je, prije nego što je izašao i učinio dovu da padne kiša, dobio bereket preko hazreti Abbasa. Molimo čitaoca da o detaljima ovoga događaja pogleda članak pod brojem 24! Alimi islama su detaljno opisali stvari koje su specifične za Resulullaha. Na primjer, prijevod knjige Mevahib-i ledunnijje je odličan primjer (po tom pitanju). Nijedna od ovih knjiga ne piše da se samo preko Resulullaha može dobiti bereket. Niti one pišu da se ne može dobiti bereket preko nekog drugog. One kažu da se bereket takođe može dobiti i preko drugih. Povezivanje posjete grobovima onih koje Allah dželle-šanuhu voli sa ciljem da preko njih dobijemo bereket sa obožavanjem kipova Lata i Uzza je klevetanje (iftira) Kur’ani kerima i hadisi šerifa. Hadisi šerif kaže, “Ko daje (pripisuje) Kur’ani kerimu pogrešna značenja postaje kafir.” Autor ove knjige daje sumnjivim (šubheli) ajetima (odnosno ajetima koji nemaju jasno značenje) pogrešna i neispravna (netačna) značenja, i naziva muslimane mušricima.

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next