SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Mrtvi; Duše Evlija

8 - U knjizi Feth-ul-medžid, na stotinu šezdeset osmoj i tri stotine pedeset trećoj stranici piše: “Jednoglasno je rečeno da je uzimanje bilo koga kao posrednika (vasite) između Allaha dželle-šanuhu i Njegovih stvorenja, ili, traženje nečega od njega (tj. od posrednika) nevjerstvo (kufr). Ibni Kajjim je rekao da je traženje nečega od mrtvog, ili, traženje njegovog šefa’ata (zalaganja, posredstva) kod Allaha dželle-šanuhu veliki širk. Hanefi knjiga koja se zove Fetava-ji Bezzazijje kaže da svaki onaj koji kaže da su duše mešajiha (šejhova) prisutne postaje kafir. Iz ajeta i hadisa se razumije da mrtvac (mejjit) nema ni osjećaja niti može išta uraditi.” [Autor knjige Fetava-ji Bezzazijje, Ibnulbezzaz Muhammed Kerderi, je preselio na ahiret 827./1424. godine.]

On kaže na sedamdesetoj stranici, “Ukaše je upitao Resulullaha da mu učini dovu da ode u džennet bez hesaba (polaganja računa). Ovo nam pokazuje da je dozvoljeno tražiti dovu od živih. Ali, tražiti dovu od odsutnih i mrtvih je širk.

Dove onih koji vjerno slijede Resulullahov put su kabul kao i njegove dove. Autor knjige sam citira na dvije stotine osamdeset prvoj stranici hadisi šerif koji imam Ahmed i Muslim rahime-humullahu teala prenose od Ebu Hurejre radijallahu teala anh, (koji kaže), “Ima takvih ljudi, čija je kosa neočešljana, i koje odbijaju s vrata, koji, ako se zakunu, Allah dželle-šanuhu stvara sve što žele da dokaže da su u pravu.” Allah dželle-šanuhu, koji stvara čak i ono na što su se Njegovi dragi robovi zakleli da ne bi postali lažovi, će sigurno ukabuliti njihove dove. Allah dželle-šanuhu kaže u značenju šezdesetog ajeta sure Mu’min, “Meni činite dovu (se molite)! Ja ću vam ukabuliti (ispuniti) vašu dovu.” Ali, da bi dova bila kabul (primljena, ispunjena, uslišana), postoje uslovi (šartovi). Ako se ti uslovi ispune dova će sigurno biti kabul. Ko ne ispuni ove sve uslove dova neće biti kabul. Zašto bi molenje Alima i Evlija, koji su sigurno ispunili ove uvjete, bilo širk? Mi kažemo da Allah dželle-šanuhu daje da duše Njegovih dragih robova čuju. On stvara poželjene stvari radi njih. Mi koljemo životinju i učimo Kur’ani kerim za Allaha dželle-šanuhu. Mi šaljemo sevape (sevabe) duši mejjita (tj. mrtvog muslimana) i tražimo njegovu pomoć i šefa’at. Onaj ko ibadeti radi mejjita sigurno postaje mušrik. Ko ibadeti radi Allaha dželle-šanuhu i šalje sevab mejjitu ne postaje ni mušrik ni grešnik. Pogledaj 24. članak za opširnije objašnjenje o ovom predmetu koji je preveden iz knjige Minhat-ul-vehbijje koja je na arapskom jeziku. Takođe i autor ove knjige govori o hazreti Merjeminim i Esjed-bin-Hudajrovim i Ebu-Muslim-Abdullah-Havlanijevim rahime-humullahu teala kerametima. [Abdullahi Havlani rahmetullahi alejh je preselio 62. godine na ahiret u Damasku.] Mi tražimo pomoć od duša Evlija ne samo kada su žive već i kada su mrtve zato što duše Allahovih dželle-šanuhu dragih robova pomažu živim ljudima snagom i dozvolom koju im je Allah dželle-šanuhu poklonio. Tražiti pomoć Evlija rahime-humullahu teala sa ovakvim vjerovanjem u srcu ne znači obožavati nekoga drugoga pored Allaha dželle-šanuhu. To znači tražiti od Njega.

Ibni Kajjimi Dževzijje, kog vehhabijska knjiga naziva allame i čija pisanja uzima kao svoje dokaze, je umro 751./1350. godine. Ibni Kajjimi Dževzijje ovako piše u njegovoj knjizi Kitab-ur-ruh, “Kada neko posjeti grob, mejjit (mrtvac), koji se nalazi u grobu, ga prepozna i čuje njegov glas. On se obraduje (njegovoj posjeti) i odgovori mu na njegov selam. Ovo stanje nije specifično samo za šehide. To je tako isto i sa drugim mrtvim ljudima. I to nije ograničeno na jedno izvjesno vrijeme. To je uvijek je tako.” Knjiga El-Besair li-munkir-ittevessul-i bi-ehlil mekabir, dvadeset druga stranica. Gore navedeni tekst koji je ovaj vehabija napisao je u suprotnosti sa riječima njihovog ličnog allame. Knjiga El-besair li-munkir-ittevessul-i bi-ehlil mekabir je izdata u Pakistanu. Ona je ponovo izdata u Istanbulu 1980. godine.

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next