ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index

ZAKLJUČAK

Kako se razumije od početka do kraja njegove knjige, vjerski reformator nema ni čvrsto gledište ni pametno mišljenje. On se vrti u krug i traži razlog da okleveće ehli sunnet muslimane i četiri mezheba. On koristi prepredenu politiku masona - njegovih gospodara - i iznosi proizvoljne primjere koje je preveo sa svog maternjeg jezika, arapskog jezika, i predstavlja sebe kao vjerskog alima. Mi smo napisali ovo naše ponizno opovrgavanje da naši mladi vjerski ljudi, i čisti, lakovjerni muslimani, ne bi povjerovali u laži i klevete ovog prepredenog neprijatelja ehli sunneta.

Da rezimiramo. Cilj ove knjige, Odgovor neprijatelju islama, je da objasni da su četiri mezheba ehli sunneta izvedena iz Kur’ani kerima i hadisi šerifa. Današnje knjige fikha nemaju u sebi nijedan idžtihad koji nije u skladu sa hadisi šerifom. Jedan od njihovih idžtihada, koji mogu na prvi pogled izgledati da se međusobno ne slažu, je sigurno tačan. Međutim, kako hadisi šerif ističe, i oni će, koji slijede krive idžtihade, takođe biti nagrađeni na onom svijetu (tj. dobiti sevab). Prema tome, kako god je ispravno (sahih) i prihvatljivo (makbul) raditi nešto što su četiri mezheba jednoglasno prenijela, tako je isto ispravno i prihvatljivo (sahih i makbul) i raditi i ono u čemu su se oni razišli. Dakle, svaki musliman koji nije mudžtehid mora da izabere i slijedi jedan od četiri mezheba. On nema nikakve potrebe da istražuje (rovi i kopa) po dokumentima i dokazima imama mezheba. Jer, i novi muslimani među tabi’inima su imitirali ashabe kiram. Oni nisu od njih tražili nikakve dokaze i dokumente. Svaki musliman mora da vjeruju da on, kada nešto radi u skladu sa mezhebom koji je izabrao i koji voli, slijedi Kur’ani kerim i hadisi šerif. Danas nema potrebe za mudžtehidom zato što u vjerskom znanju nije ništa ostalo neobjašnjeno. Ne postoji ništa što bi trebalo dodati vjeri koja je već postata savršena. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je kazao propise (hukmove) za sve što će se do smaka svijeta (kijameta) desiti. Imami mezheba su objasnili te propise. Alimi koji nisu mudžtehidi mogu sa njima baratati, i primjenjivati ih u svakodnevnim situacijama. Mudžeddidi koji će doći u svakom stoljeću će (biti ti koji će) raditi taj posao. Ali, oni neće idžtihadom izvoditi nove propise zato što to više nije potrebno. Svaki haram, halal, i delil (dokaz, dokument) je objašnjen.

Ko god hoće da danas stekne vječnu sreću (se’adet-i ebedijje) on treba da nauči ukratko vjerovanje ehli sunneta i po njemu uskladi svoj iman. On onda treba da izabere jedan od četiri mezheba koji može naučiti i koji mu je najlakši. On treba da iz knjiga toga odabranog mezheba nauči, jedno po jedno, kako da radi svoje svakodnevne poslove i ibadete, i da ih radi po tom mezhebu. U svakoj zemlji ima ispravnih ilmihala koji podučavaju mezheb. Ove knjige je lako nabaviti. Allah dželle-šanuhu je dao Muhammedovom ummetu ovu mogućnost kao veliko dobročinstvo (ihsan). Mi moramo dobro paziti da nas ne zavedu lažne i okićene riječi i članci licemjera, nemezheblija, vjerskih reformatora, i neznalica, koji govore i pišu sa namjerom da zarade novac, i neznalica koje su engleski kafiri prevarili! Esselamu ala men ittebe’al-huda (Selam na one koji slijede Allahova dželle-šanuhu naređenja).

E’uzu billahi mineššejtanirradžim,
Bismillahirrahmanirrahim

Naš Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, “Allah dželle-šanuhu puno voli onog ko nauči svoju vjeru i ko je drugim podučava. Naučite svoju vjeru iz usta alima islama!

Onaj ko nije u mogučnosti da nađe pravoga alima mora da nauči svoju vjeru čitajući knjige koje su napisali alimi ehli sunneta i da ih nastoji da ih što je moguće više rasprostrani. Musliman koji ima ilm (znanje), amel (radi što zna, to jest poštuje naredbe i zabrane islama), i ihlas (to jest sve što čini, čini samo radi Allahovog dželle-šanuhu zadovoljstva), se zove alim islama. Ko se predstavlja kao alim islama a nema nijednu od ovih kvalifikacija je “zao vjerski čovjek” ili “prevarant”. Alim islama je štit koji čuva islam. Prevarant je šejtanov saučesnik. Znanje koje nije stečeno sa ciljem da se upotrijebi s iskrenošću (ihlasom) neće biti korisno. Molimo čitaoca da pogleda 366. i 367. stranicu prvog toma knjige Hadika kao i 36., 40., i 59. pismo prvog toma knjige Mektubat. (Ova pisma se, respektivno, nalaze u 16., 25., i 28. poglavlju, u drugom fasciklu knjige Endless Bliss koja je na engleskom jeziku.

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back | Index