NIJE MOGAO ODGOVORITI

Back | Index | Next

NIJE MOGAO ODGOVORITI

Prvo poglavlje

_____________

PREDGOVOR[U ovoj knjizi su ajet-i kerimi pisani ovako, hadisi šerifi ovako, biblijski stihovi ovako a riječi sveštenika i citati iz njihovih knjiga ovako.]


Neka je svaka hvala i zahvala Allahu dželle-šanuhu! Neka su selami i sve najbolje dove na našeg Pejgambera (Poslanika) Muhammeda alejhisselam, najuzvišenijeg od svih Pejgambera, na njegovu porodicu (al), i na sve one koji su bili počašćeni da budu njegovi časni drugovi (ashabi)!

Od vremena Adema alejhisselam, prvog ljudskog bića, Allah dželle-šanuhu je svakih hiljadu godina slao čovječanstvu novi zakon (ili šeri’at) preko (vasitom) novog Poslanika (Pejgambera). On je u ovim zakonima pokazao ljudima kako će oni na ovom svijetu živjeti u udobnosti i duševnom miru, i kako će na onom svijetu (ahiretu) steći sreću (se’adet). Pejgamberi preko kojih je poslana nova vjera se nazivaju Resuli. [Dakle, Resul je poslanik (ili pejgamber) koji je dobio od Allaha dželle-šanuhu novi zakon (šerijat).] Najviši Resuli se nazivaju Ulul’azm Pejgamberi. Oni su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed - alejhimussalatu vesselam.

Danas na svijetu postoje tri vjere sa nebeskim knjigama: Jevrejstvo, hrišćanstvo i islam. Tevrat (ili Stari Zavjet) je objavljen Musau alejhisselam (Mojsiju). Jevanđelje (indžil) je objavljeno Isau alejhisselam (Isusu). Jevreji kažu da slijede Musa alejhisselama a hrišćani tvrde da slijede Isa alejhisselama.

Kur’ani kerim je objavljen najzadnjem Poslaniku, našem Pejgamberu, Muhammedu alejhisselam. Kur’ani kerim je poništio propise svih drugih božanskih knjiga (ilahi kitaba). To znači: Kur’ani kerim je neke od njih poništio a neke sadrži u sebi. Danas svi ljudi na svijetu moraju da slijede i da se pokoravaju Kur’ani kerimu. Danas na svijetu nema originalnih kopija Tevrata i Jevanđelja. Ljudi su ove knjige vremenom izmijenili i pokvarili.

Svi Poslanici, od Adema alejhisselam do zadnjeg Poslanika, Muhammeda alejhisselam, su podučavali isto vjerovanje (iman), i govorili su svojim sljedbenicima (ummetima) da isto vjeruju. Jevreji vjeruju Musa alejhisselama a ne vjeruju Isaa i Muhammeda alejhimesselam. Hrišćani vjeruju Isaa alejhisselam a ne vjeruju Muhammeda alejhisselam. Muslimani vjeruju u sve Pejgambere. Oni znaju da Poslanici imaju izvjesne visoke karakteristike (atribute, sifate) koje ih razlikuju od drugih ljudskih bića.

Neprijatelji su ubrzo iznutra promijenili pravu Isaovu alejhisselam vjeru. Jedan jevrej koji se zvao Pavle (iz Tarzusa) je tobože rekao da vjeruje u Isa alejhisselama. On je, pod izgovorom da želi da raširi Isaovu alejhisselam vjeru, uništio Jevanđelje (Indžil) koje je Allah dželle-šanuhu objavio. Kasnije je u Isusovu vjeru umetnuta teorija trojstva. Na ovaj način je nastala jedna nerazumna i nelogična doktrina pod imenom Oca, Sina, i Svetoga duha. Pošto kopija originalnog Indžila nije postojala izvjesni ljudi su napisali neke knjige koje su nazvali Jevanđelja (Jevanđelja). Sveštenićki savjet (ruhban medžlis) koji se 325. godine sastao u Izniku je poništio pedeset, od pedeset četiri postojeća takozvana jevanđelja. Oni su ostavili samo četiri jevanđelja. Ta jevanđelja su, Matej, Marko, Luka, i Jovan (Ivan). Platon je predložio Pavlove laži i teoriju o trojstvu, koje su ubačene u ova jevanđelja. Apostol Barnabas je ispravno napisao sve što je čuo i vidio od Isaa alejhisselama ali je njegovo jevanđelje uništeno.

Konstantin Veliki, jedan paganin, je 313. godine prešao na hrišćanstvo. On je tri stotine dvadeset i pete godine [325.] sazvao 318 sveštenika u Iznik i naredio im da sastave sva jevanđelja u jedno jevanđelje ali je sveštenićki savjet odobrio samo četiri jevanđelja. U ova četiri jevanđelja je ubačeno mnoštvo paganskih elemenata. On je usvojio božić kao početak Nove godine. Hrišćanstvo je postala oficijelna vjera. [U Isa alejhisselamovom Jevanđelju i Jevanđelju koji je Barnabas napisao, piše da je Allah dželle-šanuhu jedan.] Atanasije (Atanazije), jedan aleksandrijski biskup je bio trinitarac (vjerovao je u trojstvo). Jedan sveštenik po imenu Arius im je rekao da ova četiri jevanđelja nisu tačna. On je rekao da je Allah dželle-šanuhu jedan i da Isa alejhisselam nije Allahov sin već Njegov rob i Poslanik koga je On stvorio. Ali, oni ga nisu slušali. Arius je širio unitarstvo ali nije dugo živio. Atanasijevci i arijevci su se mnogo godina međusobno klali. Kasnije se Savjet sastajao još nekoliko puta i unosio u ova četiri jevanđelja nove promjene.

Istočnjačka crkva se 446/1054. g.n.e. odvojila od rimske crkve. Hrišćani koji su slijedili rimsku crkvu su nazvani katolici (rimokatolici) dok su oni, koji su slijedili istočnu [ili carigradsku] crkvu, nazvani pravoslavci.

U šesnaestom stoljeću se jedan njemački sveštenik, koji se zvao Martin Luther [1483-1546], pobunio protiv italijanskog pape Leona X. On je 923/1517. g.n.e. osnovao protestantsku crkvu. Ovaj isti pop je i prema islamu usmjerio jednu mrsku agresiju. Martin Luther i Calvin su još više promijenili hrišćanstvo. Shodno tome je nastala jedna nerazumljiva i neprihvatljiva vjera.

Kada su andaluzijski muslimani obasjali Evropljane svjetlom začeo se renesansni period. Mnogi mladi naučnici Evrope su se, kada su stekli nauku (akl ilm), pobunili protiv hrišćanstva koje je bilo puno apsurdnih i nelogičnih ideja. Napadi koje su oni usmijerili protiv hrišćanstva se nisu mogli primijeniti na islam zato što je islam, od svog prvog dana, sačuvao svoju originalnu čistoću. On nema nijednu ni ideju ni podatak koji je suprotan razumu, logici, i nauci. Kur’ani kerim je očuvan isto onako kako je i objavljen. U njemu nije promjenjena ni jedna jedina tačka.

Evropljani, među kojim su Englezi prednjačili, su osnivali misionarske organizacije koje su imale za cilj širenje hrišćanskog vjerovanja i pohrištavanje drugih naroda. Crkvene i misionarske organizacije koje su u ekonomskom smislu postale najmoćnije organizacije u svjetu su se aktivirale izvan granica razuma. Oni su, kako bi u islamskim zemljama raširili hrišćanstvo, započeli jednu intenzivnu i neprijateljsku kampanju protiv islama. Oni su počeli slati na hiljade knjiga, brošura, i magazina, u kojima se hvali hrišćanstvo, u sve dijelove islamskih zemalja. Knjige, magazini, i brošure, koje podučavaju hrišćanstvo, se i dan danas neprestano dijele po cijelom svijetu. Oni na taj način pokušavaju da pomute razum i potkopaju vjerovanje (iman).

Učenjaci (alimi) islama su odgovorili na ove sve njihove poglede, ideje, i filozofske misli koje nisu u skladu sa islamskim vjerovanjem. Oni su istovremeno i objelodanili greške uprljanog hrišćanstva. Oni su rekli da nije dozvoljeno slijediti poništene nebeske knjige. Oni su objasnili da - ako hoćemo da na ovom svijetu živimo u udobnosti (rahatluku) i miru (huzuru), i ako hoćemo da na onom svijetu (ahiretu) steknemo vječnu sreću (se’adet) - mi moramo postati muslimani. Sveštenici nisu bili u stanju da opovrgnu ove knjige koje su napisali alimi islama. Knjige koje su alimi islama napisali sa ciljem da opovrgnu pokvarene i zalutale vjere su mnogobrojne. Od njih su sljedeće knjige, kao odgovor hrišćanima, jako čuvene: Tuhfet-ul-erib i Ingliz casusunun i’tiraflari na arapskom i turskom jeziku; Dija-ul-kulub na turskom, engleskom, i bosanskom jeziku; Izhar-ul-hak na arapskom i turskom jeziku; Es-sirat-ul-mustekim na arapskom jeziku; Šems-ul-hakika i Izah-ul-meram na turskom jeziku; Mizan-ul-mevazin na perzijskom jeziku; Iršad-ul-hijara na arapskom jeziku; Er-reddul-džemil na arapskom i francuskom jeziku. Od ovih, knjiga Dija-ul-kulub (Svjetlo srdaca), koju je napisao Hariputli Ishak efendija, se posebno ističe u svojim odgovorima na pogrešna pisanja i klevete koje su protestantski sveštenici uperili protiv islama. [Hariputli Ishak ef. je 1309/1891. g.n.e. preselio na ahiret.] Knjiga je 1293/1876. g.n.e. prvi put izdata u Istanbulu. Mi smo pojednostavili ovu knjigu i izdali je 1987. godine na turskom jeziku. A evo, sada je objavljujemo i na bosanskom jeziku. Mi smo, kada smo dodavali prijevode iz drugih knjiga upotrijebili četvrtaste zagrade [ ] u koje smo stavljali te prijevode. Kako ćete vidjeti u raznim dijelovima knjige, sveštenik nije mogao odgovoriti na postavljena pitanja. Mi smo radi toga smatrali da bi bilo dobro da ovu našu knjigu nazovemo Nije mogao odgovoriti. Nenaučni, nerazumni, i nemoralni sadržaj kopija današnjih biblija (kitab-i mukaddes) je očigledan. S druge strane, svjetske biblioteke su pune knjiga alima islama, koje osvjetljavaju razum, znanje (ilm), nauku, i civilizaciju. Ne znati je samo jedan labav izgovor. Oni koji traže drugu vjeru, osim islama kojeg je donijeo Muhammed alejhisselam, neće izbjeći vječno mučenje (azab) na budućem svijetu (ahiretu). Mi smo u našoj knjizi objasnili značenja ajeti kerima riječima kao što su, “značenje, glasi, znači, kaže” itd. Ove riječi znače, “Prema objašnjenjima alima tefsira,” zato što je samo Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, mogao razumjeti značenja ajeti kerima. On ih je objasnio svojim ashabima. Alimi tefsira su razdvojili ove hadisi šerife od onih koje su kasnije izmislili munafici, mulhidi, i zindici, koji su, pošto nisu mogli pronaći hadisi šerife u okviru nauke tefsira, koji će dgovarati njihovim ciljevima, napravili svoje lične interpretacije ajeti kerima. Interpretacije ovih vjerski neukih ljudi (džahila), koji znaju arapski jezik ali nemaju pojma o tefsirskoj nauci (ilm-i tefsir), se ne zovu tefsir Kur’ana. Radi toga, hadisi šerif kaže, “Ko objašnjava Kur’ani kerim po svom razumu (logici, rasuđivanju) postaje kafir.

Molimo Allaha dželle-šanuhu da nam svima dodijeli da samo slušamo i slijedimo efendiju (sejjida) i dunjaluka i ahireta, Muhammeda alejhisselam! Molimo Ga da nas On zaštiti da ne povjerujemo u laži i propagandu misionara, a naročito onih koji se zovu Jehovini svjedoci! Amin.

A.D. 2005; Hidžri (Sunčana) 1383; Hidžri (Lunarna)1426

NIJE MOGAO ODGOVORITI

Back | Index | Next