NIJE MOGAO ODGOVORITI

Back | Index | Next

POSLJEDNJE RIJEČI JEDNOG NAŠEG ŠEHIDA

ŠEHIDOV IDENTITET:

IME: M. Tevfik

ČIN: Kapetan Prve klase

OČEVO IME: Ali Riza

GODINA ROĐENJA: 1296/1881

MJESTO ROĐENJA: Istanbul

Njega je drugog juna 1916. godine ranio engleski metak. On je postao šehid u Vojnoj bolnici u Dardanelama.

IZ PRIVREMENOG LOGORA U BLIZINI OVADŽIKA; 18. MAJ, 1331/1915. GODINE, PONEDJELJAK.

Moj dragi oče i majko, sebebi hajatim (uzroci mog života), fejz-u refikim:

U prvoj bici u kojoj sam učestvovao na Ariburnu opaki metak je probio kroz manžetnu na mojoj nogavici. Hvala Allahu dželle-šanuhu ja sam ga izbjegao. Ali, pošto ne mislim da ću preživjeti sljedeću seriju borbi u kojima ću učestvovati ja želim da vam napišem par redaka za uspomenu:

Neka je svaka hvala Dženabi Hakku (Allahu dželle-šanuhu) koji mi je omogućio da dođem na ovaj stepen. Opet, On je, kao zahtjev Njegovog božanskog određenja (mukadderat-i ilahijje), odredio da ja izaberem vojnu karieru. A vi, moji roditelji, ste me odgojili na taj način da ja trebam služiti našoj svetoj vjeri, našoj državi i našem narodu. Vi ste bili uzroci i svetionici mog života. Ja sam beskonačno zahvalan Allahu dželle-šanuhu i vama.

Ovo je vrijeme kada ću zaraditi novac koji mi je moja nacija do sada isplatila. Ja se naprežem da izvršim moju svetu vjersku i patriotsku dužnost. Ako ja postanem šehid ja ću se smatrati Allahovim dželle-šanuhu najdražim robom. Moj dragi oče i majko, pošto sam ja vojnik, ovo je meni uvijek lako uraditi. Ja povjeravam moju ženu Munevveru, zjenicu mojih očiju, i mog najdražeg sina Neziha, prvo pod Allahovu dželle-šanuhu zaštitu, a onda pod vašu brigu. Molim vas učinite sve što možete za njih! Molim vas pomozite mojoj ženi da obrazuje moga sina da bude dobar (salih) musliman, i molim vas da se potrudite što više možete da se tako odgoji. Vi znate da mi nismo bogati. Ja ne mogu tražiti više nego što je moguće. Jer, to bi bilo uzaludno. Ja prilažem pismo koje sam napisao mojoj ženi; molim vas podajte joj ga! Ona će biti jako tužna. Podajte joj ga na način koji će joj ublažiti njenu tugu. Naravno, ona će plakati i žaliti; molim vas tješite je. Allah dželle-šanuhu je htio da tako bude. Molim vas dobro pazite na listu mojih dugova koju sam prikačio pismu moje žene! Dugovi o kojim je Munevvera vodila evidenciju u glavi i na papiru su takođe tačni. Pismo koje sam napisao Munevveri sadrži detalje. Molim vas pitajte je.

Moj dragi oče i majko! Ja sam vas možda ponekad nehotice uvrijedio. Molim vas oprostite mi! Molim vas odrecite se svojih prava (halalite mi). Molim vas molite da moja duša stekne sreću. Pomozite mojoj ženi da raščisti moje poslove i dugove.

Moja najdraža sestro Lutfija,

Ti znaš da sam te ja uvijek puno volio. Ja sam uvijek činio što sam bolje mogao za tebe. Ja sam možda nekada takođe i tebe nehotice uvrijedio. Molim te oprosti mi; tako nam je Allah dželle-šanuhu dosudio. Molim te, ako sam ti ikada išta nažao učinio, molim te odreci se svojih prava (halali mi) i moli da mi duša stekne sreću. Molim te, i ti takođe pomozi mojoj ženi Munevver hanumi i mom sinu Nezihu!

Molim vas sve da obavljajte pet dnevnih namaza! Dobro pazite da ne propustite koji namaz. Razveselite me (čestim) učenjem Fatihe za moju dušu! Ja takođe i vas povjeravam Allahovoj dželle-šanuhu Ljubaznosti (lutfu) i Zaštiti.

O moja draga rodbino, srodnici, i prijatelji; opraštam se s vama (elveda). Molim vas sve da mi oprostite vaša prava (halalite vaše hakkove). Elveda, elveda! Ja vas sve povjeravam Dženabi Hakku (Allahu dželle-šanuhu). Ja vas vječno povjeravam Allahu dželle-šanuhu na brigu. Moj najdraži oče i majko.

NIJE MOGAO ODGOVORITI

Back | Index | Next