Odabrani članci

Allahova teala imena. ta zna?i stvoriti?

Allah delle-anuhu ima puno imena. Mi im ne znamo broj. On je u Kurani kerimu saoptio ljudima devedeset devet od Njegovih imena.

Pročitaj članak
Kafiri napadaju i kleve?u naeg Pejgambera

Kafiri napadaju i kleve?u naeg Pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, Prvaka svih svjetova i najuzvienijeg od svih Poslanika.

Pročitaj članak
Lijekovi i lije?enje. Lije?ite bolest!

Medicinsko lije?enje, dakle, odlazak doktoru i upotrebljavanje lijekova, je sunnet. Hadisi erif kae, Lije?ite bolest! Jer, Allah delle-anuhu je stvorio za svaku bolest pomo? i lijek.

Pročitaj članak
Brada i brkovi. Brijati brkove je bidat

Brijati brkove je bidat. Sunnet ih je podrezivati i kratiti na veli?inu obrva. Sunnet je odgojiti bradu duine stisnute ake i odrezati ono to je due od toga.

Pročitaj članak
Pjevanje i muzika - ovaj tekst je u radu

Muzika, koja je klasifikovana kao grana lijepe umjetnosti, je umjetnost koja izraava osje?anja preko sesova (zvukova) i pokreta koji su komponovani u polifoniji, harmoniji i ritmu. Ilahi vjere (tj. Allahove delle-anuhu vjere, vjere koje je On poslao preko ranijih Pejgambera alejhi-musselam)

Pročitaj članak
Superiornosti (odli?nosti) ashaba-kiram

Knjiga istorije pod nazivom Mirat-i kainat, koja je na turskom jeziku, je sastavljena iz nekoliko knjiga. Nju je pripremio Muhammed bin Ahmed ef. rahime-hullahu teala koji je tako?e poznat i po njegovom nadimku Niandizade

Pročitaj članak
Hurufizam - lani bektai tarikat

Rije? bektai se odnosi na dvije druk?ije grupe ljudi. U prvoj grupi su pravi, hakiki (stvarni) bektai koji slijede istiniti put koji je pokazao hazreti hadi Bekta-i-Veli. Oni su ?isti muslimani.

Pročitaj članak
Nehd-Ul-Belaga; Knjigu napisao ?ifut Radi

Sva pisma [koja saoptavaju znanje Vahdet-i vududa] cijenjenog hade Hasana Sahiba, ?ije uzvienosti se ne moraju iskazivati rije?ima, su ta?na, razumna i dragocjeno znanje koje veliki alimi (bujukleri) prihvataju. Evlija-ji kiram rahmetullahi alejhim ih vole

Pročitaj članak
33 farza koje svaki musliman mora znati

Nau?iti osnove imana, farzove i harame, je farz. Trideset tri farza su dobro poznata. ?etiri od njih su osnova; klanjati namaz, postiti, davati zekat i obaviti hadd. Ova ?etiri farza, zajedno sa imanom, su temelj islama.

Pročitaj članak

Na ovom linku HAKIKAT KITABEVI možete pronaći još veliki broj knjiga i korisnog sadržaja

na ovom linku PRVA VERZIJA mozete naci prvu originalnu verziju ove stranice