KNJIGE U PDF FORMATU

Red i refavid

Ima dvadeset grupa (firki) onih koji sebe nazivaju šijama (ili šitima). Neke od ovih grupa idu u krajnost. Jedni od ovih ekscentričnih grupa kažu, “Allah je u Aliji. Obožavanje Alije je obožavanje Allaha.” Drugi kleveću ove, i kažu, “Zar bi Alija ikad mogao biti Allah? On je ljudsko biće.

Iman i islam

Resulullah-sallallahu alejhi ve sellem-je rekao, “Kada se u mom ummetu (među muslimanima) raširi fitna (smutnja, intriga) onaj ko se u to vrijeme bude držao mog sunneta će dobiti nagradu ekvivalentnu onoj koju će dobiti stotinu šehida (boraca koji su poginuli na Allahovom dželle-šanuhu putu)”.

Put ehli sunneta

Pravi alimi islama, rahmetullahi teala alejhim edžme'in, koji se nazivaju ehli sunnet, su napisali na hiljade dragocjenih (kimetli) knjiga u kojima su ispravno objasnili vjerovanje, naređenja i zabrane islama. Mnoge od ovih knjiga su prevedene na strane jezike i raširene po cijelom svijetu.

Odgovor neprijatelju islama

Ova knjiga pobija laži i klevete jednog egipćanina i nemezheblije koji se zove Rešid Riza. On predstavlja sebe kao vjerskog čovjeka i piše neistinu protiv alima ehli sunneta u svojoj knjizi.

Tezkijje-i-ehl-i-bejt

Prema ehli sunnetu, ehli bejt-i Nebevi, se mora puno voljeti. To znači da mi moramo puno voljeti hazreti Aliju i njegovu djecu radijallahu anhum edžma'in. Ljubav prema njima će prouzrokovati da se umre sa imanom (kao vjernik). Knjige koje su napisali alimi ehli sunneta su prepune pisanja koja preporučuju da se oni vole

Hudžedž-i-katijje

Allah dželle-šanuhu, koji sažaljeva cijelo čovječanstvo [to jest i muslimane i kafire], na ovom svijetu stvara korisne stvari i šalje im ih. On će na onom vječnom svijetu (ahiretu) izabrati neke, između onih vjernika koji trebaju da odu u džehennem, oprostiće im, i daće im da uđu u džennet.

Islamski ahlak

Šesta bolest kalba (tj. duhovnog srca koje se nalazi u mišićnom organu kojeg mi zovemo srce) je posjedovanje inovatorskog vjerovanja (bid'at i'tikad-a), što znači, imati heretičko, pogrešno i nastrano vjerovanje.

Ujedinimo se i volimo se

Neprijatelji islama su hiljadu i tri stotine godina bili neuspješni u svojoj borbi protiv islama. Svi njihovi napadi su samo njima nanosili štetu. Islam se raširio nadaleko i naširoko. Oni su na kraju shvatili da su prsa muslimana, napunjena imanom, pretvrda da se u njih zabije nož.

Ispovjesti engleskog špijuna

Resulullah-sallallahu alejhi ve sellem-je rekao, “Kada se u mom ummetu (među muslimanima) raširi fitna (smutnja, intriga) onaj ko se u to vrijeme bude držao mog sunneta će dobiti nagradu ekvival entnu onoj koju će dobiti stotinu šehida (boraca koji su poginuli na Allahovom dželle- šanuhu putu)”.

Vjerski reformatori u islamu

Alimi bilo kojeg od četiri mezheba (to jest, hanefi, maliki, šafi'i i hanbeli mezheba) se zovu alimi ehli sunneta. Njihov vođa (reis) je imam a'zam Ebu Hanifa. Ovi alimi su zapisali ono što su čuli od ashaba kiram, koji su im rekli ono što su oni čuli od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem.

Moraš voljeti Ehl-i-bejt i ashabe

Naš Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će se njegov ummet podijeliti na sedamdeset tri grupe (firke), da će sedamdeset dvije od njih otići u džehennem zbog njihovih pokvarenih imana, da preostala jedna grupa neće ući u džehennem zbog sebeba svog ispravnog vjerovanja.

Nije mogao odgovoriti

Od vremena Adema alejhisselam, prvog ljudskog bića, Allah dželle-šanuhu je svakih hiljadu godina slao čovječanstvu novi zakon (ili šeri'at) preko (vasitom) novog Poslanika (Pejgambera). On je u ovim zakonima pokazao ljudima kako će oni na ovom svijetu živjeti u udobnosti i duševnom miru, i kako će na onom svijetu (ahiretu) steći sreću (sea'det).

Mektubat

Imam-i-Rabbani
AHMED-I FARUKI SERHENDI
prevod odabranih pisamaNa ovom linku HAKIKAT KITABEVI možete pronaći još veliki broj knjiga i korisnog sadržaja

na ovom linku PRVA VERZIJA mozete naci prvu originalnu verziju ove stranice